Neurobehandling

Neurobehandling

 

Ved: Stine Schantz

Vestergade 2, Hou

8300 Odder

 

Email:kontakt@neurobehandling.dk

 

Tlf: 26215003

Træning af hjernen

 

Neurobehandling retter sig mod træning af hjernen. Forestil dig at hjernens funktioner og tankeprocesser er som et tog, der kører på skinner i hjernen. Hvis dette tog hopper af skinnerne, kan hjernen ikke længere fungere normalt og sende de rigtige beskeder videre ud i kroppen. Toget er så at sige kørt af sporet. Ved hjælp af neurobehandling hjælper man toget tilbage på sporet igen, så krop og hjerne kan komme i bedst mulig balance:

 

Typiske symptomer som behandlingen kan hjælpe med at regulere:

 

 

- Søvnbesvær. Svært ved at falde i søvn om aftenen, urolig søvn.

 

- Koncentrationsbesvær.

 

- Hukommelsesvanskeligheder.

 

- Motorisk og mental uro.

 

- Store udsving i humør.

 

- Nedsat immunforsvar.

 

- Fordøjelsesproblemer

 

- Stress

 

 

ADHD, ADD og ASF (autismespektrumforstyrrelse) og lydbehandling:

 

En række sygdomme/tilstande i hjernen, herunder ADHD, ADD og Autisme giver bla. udslag ved en ikke optimal funktion mellem de 2 hjernehalvdele og påvirkning af nogle af de dybereliggende hjernecentre. Denne påvirkning kan bla. medføre en svækkelse af det autonome nervesystems centre, som håndterer stress. Hvis evnen til at håndtere stress er nedsat kan dette resultere i at hjernen er konstant på overarbejde. Denne form for langtidsstress er nedbrydende for hjernen og kan føre til en påvirkning af hjernens funktioner.

 

Den manglende koordination mellem hjernehalvdelene og svækkelse af kroppens evne til at håndtere stress kan forårsage forskellige former for mentale, emotionelle og fysiske symptomer, herunder dårlig søvn, koncentrationsbesvær, hukommelsesvanskeligheder, og generel uro i kroppen.

 

Ved hjælp af behandlingsmetoden og brugen af specifikke lydfrekvenser kan man træne hjernen til opnå en bedre koordination/samspil mellem de 2 hjernehalvdele og arbejde mod at få hjernen og det autonome nervesystem tilbage til et nul-stesspunkt, og derefter træne disse systemer så de kan komme tilbage til en mere normal funktion.